Suomen raja pitää

Lyhyt kannanottoni, tänään täysistunnossa käsittelyssä olleeseen rajaturvallisuuslakiin, josta äänestämme perjantaina ja toivottavasti hyvin yhteneväisesti lain puolesta. Itse ainakin näin teen.

”Arvoisa rouva puhemies!

Isovanhempamme antoivat nuoruutensa taisteluun Suomen itsenäisyyden puolesta säilyttäen sen. Heidän tekemiensä uhrausten pitäisi olla jokaisella selkeästi muistissa. Jälkipolvet, myös oma ikäluokkani, kantavat osaltaan tehtyjen uhrausten muistoa sisimmässään.

Työllä, uurastuksella ja suomalaisella sisulla saavutettu voitto ja jälleenrakentaminen ovat sellainen selviytymistarina, jonka pitäisi painaa vaakakupissa vahvasti turvallisuuttamme koskevassa päätöksenteossa.

Rajan yli ei voinut silloin, eikä voi nytkään noin vain tulla.

Käsittelyssä oleva poikkeuslakiin rinnastettava rajalaki on pohjimmiltaan hyvin yksiselitteinen, kun olemme päättämässä Suomen kansan puolesta turvallisuudestamme.

Apua hädänalaisille voidaan toteuttaa ja toteutetaankin joka tapauksessa monella tavalla. — Kiitos.