TERVEYDENHUOLTO

Hyvinvointialueet yrittävät nyt selvittää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoiminta saadaan jatkossa järjestettyä taloudellisesti, tasa-arvoisesti ja tehokkaasti. Minä mukaan lukien pohdin näitä aluevaltuustossa ja siihen liittyvissä viiteryhmissä. Valtiolla on kuitenkin vastuuta rahoittaa hyvinvointialueita ja huomioida yliopistolliset hyvinvointialueet erikoistarpeineen.

Korostaisin tässä epävarmuuden hetkessä myös ihmisen itsensä aktiivista otetta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tässä yhteiskunnassa on ollut mahdollisuus vastata potilaan hoitotarpeeseen, vaikka potilaaan omahoito ei ole ollut toivotulla tasolla. Jatkossa taloudelliset resurssit tulevat määrittelemään palveluiden laajuutta ja on huomioitava myös potilaan hoitomyöntyvyys. Perusterveydenhuolto ja akuutit sairaanhoitopalvelut on taattava.