Uusimmat artikkelit

 • Suomen raja pitää

  Lyhyt kannanottoni, tänään täysistunnossa käsittelyssä olleeseen rajaturvallisuuslakiin, josta äänestämme perjantaina ja toivottavasti hyvin yhteneväisesti lain puolesta. Itse ainakin näin teen. ”Arvoisa rouva puhemies! Isovanhempamme antoivat nuoruutensa taisteluun Suomen itsenäisyyden puolesta säilyttäen sen. Heidän tekemiensä uhrausten pitäisi olla jokaisella selkeästi muistissa. …Lue lisää...
 • Liikkumaan!

  Puheenvuoroni 30.5.2024 lakialoitteeseen: LA 13/2024 vp, Lakialoite laiksi liikuntalain muuttamisesta. ”Arvoisa puhemies Lakialoite on hyvä ja lähtökohtaisesti itsekin samaan mieltä. Liikunta on tärkeässä roolissa yhteiskunnassamme. Liikunnan hyödyistä ja voimallisesta liikkumiseen kannustamisesta huolimatta suuri osa väestöstä liikkuu kuitenkin vähän. Kuten monessa …Lue lisää...
 • Lukuvuosimaksut

  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Hallituksen esitysHE 51/2024 vp 15.25 Milla Lahdenperä kok : ”Arvoisa rouva puhemies, Hallitus esittää muutoksia yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin koskien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja ja hakemusmaksua. Lisäksi ehdotetaan täsmennyksiä tilauskoulutuksen säännöksiin. …Lue lisää...
 • ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

  Taannoin täysistunnossa oli esillä Pia Hiltusen lakialoite LA 2/2024 katsomusaineeseen liittyen peruskoulussa ja lukiossa. Puheenvuoroni tähän liittyen: ”Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite lukion ja peruskoulun yleissivistävästä elämänkatsomustiedosta on ihan kunnioitettava, hyvä lakialoite. Minä itse edustan toki konservatiivista ja joissakin asioissa ehkä …Lue lisää...
 • Läsnä oleva aikuinen, rajat ja rakkautta!

  Puheenvuoroni eduskunnassa 17.4.2024: Arvoisa puhemies, 70-luvun lapsena tavanomaista oli katsoa mustavalkolähetyksenä Pekka ja Pätkää, jonka pelottavin hahmo oli Justiina kaulimen kanssa. Myöhemmin tv sai värit ja kolmannen kanavan, mutta edelleen ohjelmien anti lapsen näkökulmasta oli melko maltillista; Pelle Hermannia ja …Lue lisää...
 • Koulutettuja maahanmuuttajia

  Korkeasti koulutettuja maahanmuuttajanaisia asuu Varsinais-Suomen alueella runsaasti ja usea heistä tavoittelee pääsyä työelämään. Hissu Kytö ja Daisy Ladies tekevät kaikkensa työllistääkseen ja auttaakseen jokaista tulijaa Turun seudulla. Olemme Jaanan kanssa apuna etsimässä keinoja auttaaksemme näitä naisia löytämään paikkansa ja väylää, …Lue lisää...
 • ”Kohtaamisia”

  ”Meidän mies” ja Linjanvetäjä, kansallisen ja kansainvälisen politiikan osaaja, kohtaamisen ainutlaatuinen taitaja, Ilkka Kanervan muistomerkki paljastettiin Lokalahdella eilen 14.4.2024 ”Kohtaamisia” on Vehmaalaisen taiteilijan Jarkko Rothin käsialaa. Juhla alkoi jumalanpalveluksella, jatkui muistomerkin paljastuksella ja päättyi juhlatilaisuuteen. Paikalla oli mm. Pääministeri Petteri …Lue lisää...
 • Puolustetaan perinteitämme ja vahvistetaan yhteistyötämme

  Turun Sanomat 01.03.2024 15:30: Näin maailmanlaajuisen rauhan järkkyessä voisi ajatella, että ihmiset tarvitsevat perinteisten arvojen ja kirkonkin tuomaa yhteisöllisyyttä ja turvaa. Tätä paikallinen seurakunta tarjoaa, sanovat kirjoittajat. Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näistä koti edustaa …Lue lisää...
 • Puolustamisen arvoinen

  Vakka-Suomen Sanomat 26.2.2024 ”Mielipiteet” Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Koti edustaa lähtökohtaisesti paikkaa, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se on olennainen paikka identiteetin, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Uskonto tarjoaa moraalisia ja eettisiä periaatteita …Lue lisää...
 • Aikuiskoulutustuki

  Puheenvuoroni 22. helmikuuta 2024 aikuiskoulutustukeen liittyen: Tänään puheenvuoroni aikuiskoulutustukeen liittyen:  ”Tämä hallituksen esitys (HE 8/2024 vp) liittyy työllisyysasteen nostamiseen ja valtion talouden tasapainottamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan aikuiskoulutustuen hyödyt eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia.  Myöskään koulutusalojen mukaiset siirtymät …Lue lisää...
 • Maitotilalla

  Vierailimme maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa tänään maitotilalla Vihdissä. Johanna Vakkamäki pyörittää yhdessä miehensä kanssa Vakkamäen maitotilaa jo viidennessä polvessa. Tilalla on noin 200 lehmää, joista lypsäviä on noin 160. Nuorkarjaa on noin 100 hiehoa. Pihatossa on kolme lypsyrobottia, jotka hoitavat …Lue lisää...
 • Sairaalakoulu

  ”Tu­han­net pe­rus­kou­lu­lai­set eivät pysty käymään koulua – sai­raa­la­kou­lun tuella paluu arkeen on­nis­tuu” (Kaleva 13.3.2022) Pääsimme tänään Jaana Kiviluoteen kanssa tutustumaan Tyks-sairaalakouluun sekä sairaalakouluopetukseen ja vaativaan monialaiseen tukeen liittyviin asioihin niin Varsinais-Suomen alueella kuin koko Suomessa. Tärkeä kokonaisuus, jota tehdään ja …Lue lisää...
 • Ministeriö pohtii taas susitilannetta 

  Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää työryhmän edistämään suden kannanhoidollista metsästystä ja sujuvampien vahinkoperusteisten poikkeuslupakäytäntöjen turvaamista.Lue lisää...
 • Lahdenperä vaatii susien kannanhoidollisen metsästyksen laajentamista

  TURUN SANOMAT 21.12.2023: Kokoomuksen ensimmäisen kauden taivassalolainen kansanedustaja Milla Lahdenperä haluaa Suomeen nykyistä laajempaa susien kannanhoidollista metsästämistä.  Hän perustelee vaatimustaan susien ihmisarkuuden poistumisella ja jatkuvalla läsnäololla pihoissa sekä lasten koulureiteillä.  Tämä on Lahdenperän näkemyksen mukaan johtanut laajamittaiseen turhautumiseen Suomen suurpetopolitiikkaan.  – Suden kannanhoidollisen …Lue lisää...
 • Huoltovarmuus

  Puheenvuoro budjetin lähtetekeskustelussa 14.12.2023: Arvoisa rouva puhemies! Valtionhallinnon keskeinen tehtävä on kestävässä kotimaisessa ruokajärjestelmässä, joka on osa huoltovarmuutta ja perustuu kotimaiseen maataloustuotantoon. Suomessa käytetyistä elintarvikkeista 80 prosenttia on kotimaisia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahaa yhteensä noin 2,7 miljardia euroa, …Lue lisää...
 • Hyvinvointimme vaakalaudalla

  Puheenvuoro eduskunnassa 13.12.2023 Arvoisa rouva puhemies, Kuten täällä salissa tänään aiemmin mm. edustajat Poutala ja Kosonen muistuttivat, me olemme maailman onnellisin maa, meillä on puhdas luonto ja pääsääntöisesti turvallista. Me voimme lähtökohtaisesti luottaa virkamiehiimme ja kansalaisiimme, olemme korkean moraalin toimijoita. …Lue lisää...
 • Turvallisuutemme tarvitsee poliiseja

  Vakka-Suomen Sanomat 14.11.2023: Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti monin tavoin. Kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen sekä valtion kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhat ovat kasvaneet. Erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos, katastrofit ja väestönkasvu aiheuttavat kansainvälistä muuttoliikettä, jonka laajuutta on vaikea ennakoida. …Lue lisää...
 • Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, susivahinkojen vähentämisestä ja ihmisten turvallisuudesta

  Yhdessä kansanedustaja Mia Laihon kanssa jätetty kirjallinen kysymys: Eduskunnan puhemiehelle Sudet aiheuttavat asuinalueilla vaaratilanteita ja pelkoa yhä useammin, mikä näkyy myös julki- suudessa jatkuvasti. Huoli susilaumoista painaa monilla asuinalueilla eri puolella Suomea. Susi- havaintoja koko Suomessa 1.1.—15.10.2023 on riistakeskuksilta ja …Lue lisää...
 • Silakan pyyntikielto ei toteutunut!

  EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät tiistaina, että EU:n komission aiemmin ehdottama silakan pyyntikielto ei toteudu. Suomen eduskunnan suuri valiokunta antoi lokakuun alussa lausuntonsa koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaa ehdotusta. Suuri valiokunta yhtyi asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellytti, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan …Lue lisää...
 • Sadonkorjuujuhla, Kalanti

  Juhlapuhe Kalannin sadonkorjuujuhlassa 22.10.2023 ”Tänään vietämme sadonkorjuujuhlaa, tilaisuutta, joka juhlistaa suomalaisen ruokatuotannon ja maatalouden, mutta myös huoltovarmuuden, sisukkuuden, innovaatioiden ja laadun arvoja.   Suomi on aina ollut maa, joka on ollut ylpeä perinteistään ja kyvyistään tuottaa laadukasta ruokaa omille kansalaisilleen sekä …Lue lisää...