Uusimmat artikkelit

 • Puolustetaan perinteitämme ja vahvistetaan yhteistyötämme

  Turun Sanomat 01.03.2024 15:30: Näin maailmanlaajuisen rauhan järkkyessä voisi ajatella, että ihmiset tarvitsevat perinteisten arvojen ja kirkonkin tuomaa yhteisöllisyyttä ja turvaa. Tätä paikallinen seurakunta tarjoaa, sanovat kirjoittajat. Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näistä koti edustaa …Lue lisää...
 • Puolustamisen arvoinen

  Vakka-Suomen Sanomat 26.2.2024 ”Mielipiteet” Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Koti edustaa lähtökohtaisesti paikkaa, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se on olennainen paikka identiteetin, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Uskonto tarjoaa moraalisia ja eettisiä periaatteita …Lue lisää...
 • Aikuiskoulutustuki

  Puheenvuoroni 22. helmikuuta 2024 aikuiskoulutustukeen liittyen: Tänään puheenvuoroni aikuiskoulutustukeen liittyen:  ”Tämä hallituksen esitys (HE 8/2024 vp) liittyy työllisyysasteen nostamiseen ja valtion talouden tasapainottamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan aikuiskoulutustuen hyödyt eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia.  Myöskään koulutusalojen mukaiset siirtymät …Lue lisää...
 • Maitotilalla

  Vierailimme maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa tänään maitotilalla Vihdissä. Johanna Vakkamäki pyörittää yhdessä miehensä kanssa Vakkamäen maitotilaa jo viidennessä polvessa. Tilalla on noin 200 lehmää, joista lypsäviä on noin 160. Nuorkarjaa on noin 100 hiehoa. Pihatossa on kolme lypsyrobottia, jotka hoitavat …Lue lisää...
 • Sairaalakoulu

  ”Tu­han­net pe­rus­kou­lu­lai­set eivät pysty käymään koulua – sai­raa­la­kou­lun tuella paluu arkeen on­nis­tuu” (Kaleva 13.3.2022) Pääsimme tänään Jaana Kiviluoteen kanssa tutustumaan Tyks-sairaalakouluun sekä sairaalakouluopetukseen ja vaativaan monialaiseen tukeen liittyviin asioihin niin Varsinais-Suomen alueella kuin koko Suomessa. Tärkeä kokonaisuus, jota tehdään ja …Lue lisää...
 • Ministeriö pohtii taas susitilannetta 

  Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää työryhmän edistämään suden kannanhoidollista metsästystä ja sujuvampien vahinkoperusteisten poikkeuslupakäytäntöjen turvaamista.Lue lisää...
 • Lahdenperä vaatii susien kannanhoidollisen metsästyksen laajentamista

  TURUN SANOMAT 21.12.2023: Kokoomuksen ensimmäisen kauden taivassalolainen kansanedustaja Milla Lahdenperä haluaa Suomeen nykyistä laajempaa susien kannanhoidollista metsästämistä.  Hän perustelee vaatimustaan susien ihmisarkuuden poistumisella ja jatkuvalla läsnäololla pihoissa sekä lasten koulureiteillä.  Tämä on Lahdenperän näkemyksen mukaan johtanut laajamittaiseen turhautumiseen Suomen suurpetopolitiikkaan.  – Suden kannanhoidollisen …Lue lisää...
 • Huoltovarmuus

  Puheenvuoro budjetin lähtetekeskustelussa 14.12.2023: Arvoisa rouva puhemies! Valtionhallinnon keskeinen tehtävä on kestävässä kotimaisessa ruokajärjestelmässä, joka on osa huoltovarmuutta ja perustuu kotimaiseen maataloustuotantoon. Suomessa käytetyistä elintarvikkeista 80 prosenttia on kotimaisia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahaa yhteensä noin 2,7 miljardia euroa, …Lue lisää...
 • Hyvinvointimme vaakalaudalla

  Puheenvuoro eduskunnassa 13.12.2023 Arvoisa rouva puhemies, Kuten täällä salissa tänään aiemmin mm. edustajat Poutala ja Kosonen muistuttivat, me olemme maailman onnellisin maa, meillä on puhdas luonto ja pääsääntöisesti turvallista. Me voimme lähtökohtaisesti luottaa virkamiehiimme ja kansalaisiimme, olemme korkean moraalin toimijoita. …Lue lisää...
 • Turvallisuutemme tarvitsee poliiseja

  Vakka-Suomen Sanomat 14.11.2023: Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti monin tavoin. Kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen sekä valtion kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhat ovat kasvaneet. Erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos, katastrofit ja väestönkasvu aiheuttavat kansainvälistä muuttoliikettä, jonka laajuutta on vaikea ennakoida. …Lue lisää...
 • Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, susivahinkojen vähentämisestä ja ihmisten turvallisuudesta

  Yhdessä kansanedustaja Mia Laihon kanssa jätetty kirjallinen kysymys: Eduskunnan puhemiehelle Sudet aiheuttavat asuinalueilla vaaratilanteita ja pelkoa yhä useammin, mikä näkyy myös julki- suudessa jatkuvasti. Huoli susilaumoista painaa monilla asuinalueilla eri puolella Suomea. Susi- havaintoja koko Suomessa 1.1.—15.10.2023 on riistakeskuksilta ja …Lue lisää...
 • Silakan pyyntikielto ei toteutunut!

  EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät tiistaina, että EU:n komission aiemmin ehdottama silakan pyyntikielto ei toteudu. Suomen eduskunnan suuri valiokunta antoi lokakuun alussa lausuntonsa koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaa ehdotusta. Suuri valiokunta yhtyi asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellytti, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan …Lue lisää...
 • Sadonkorjuujuhla, Kalanti

  Juhlapuhe Kalannin sadonkorjuujuhlassa 22.10.2023 ”Tänään vietämme sadonkorjuujuhlaa, tilaisuutta, joka juhlistaa suomalaisen ruokatuotannon ja maatalouden, mutta myös huoltovarmuuden, sisukkuuden, innovaatioiden ja laadun arvoja.   Suomi on aina ollut maa, joka on ollut ylpeä perinteistään ja kyvyistään tuottaa laadukasta ruokaa omille kansalaisilleen sekä …Lue lisää...
 • Aktiivinen, monitavoitteinen metsänhoito

  Arvoisa puhemies Hallitusohjelman mukaan metsien käyttö pohjautuu aktiiviseen ja monitavoitteiseen metsänhoitoon Kansallisen metsästrategin 2035 mukaisesti, jonka visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Metsien kasvua edistäväksi toimenpiteeksi on kirjattu muun muassa nuorten metsien hoitaminen laadukkaasti ajallaan ja hoitorästien poistaminen. …Lue lisää...
 • Suomen huoltovarmuus

  Uusien nuorien, alle 41-vuotiaiden maatalousyrittäjien määrä laskee vuosittain, ollen tällä hetkellä hieman alle 200 aloittajaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita viljelijöitä oli vuoden 2023 alkaessa 901 ja yli 70-vuotiaita viljelijöitä 3 788. Lukumääräisesti eniten oli 55–59-vuotiaita, 6 287 kappaletta, ja viljelijöiden keski-ikä oli …Lue lisää...
 • Koulussa perusasiat kuntoon!

  Peruskoulu, joka on ajautunut kaaokseen monien erinäisten syiden vuoksi ansaitsee nyt keskeisimmän huomion. Opetusta on tasa-arvoistettava ja opettajien sekä rehtoreiden toimintavaltuuksia häirötilanteessa puuttumiseen nyt vahvistetaan. Jokainen oppija ja opettaja ansaitsee työrauhan. Tasa-arvoa on noudatettava antaen rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö tukea …Lue lisää...
 • Kansainvälinen lukutaitopäivä!

  Suomalaisen koulutuksen taso ja sitä myöden lukutaito on ollut suomalaisten kouluttautumisen ja osaamisen mahdollistaja. Kiitos koulujärjestelmän. ”Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten …Lue lisää...
 • Silakka!

  Arvoisa puhemies,haluan vielä muistuttaa huoltovarmuus- sekä saaristomeren puhdistusoperaation näkökulmasta kalastuksen merkityksestä. Muun muassa silakan kalastuksella ja sen avulla Itämerestä poistuu merkittävä määrä ravinteita sekä silakka on ekologinen lähiruoka. Pidetään alkutuotanto elinvoimaisena ja puolustetaan Suomen kalastuskiintiöitä. Kiitos hallitusohjelman, jonka tavoitteena on …Lue lisää...
 • Elegantteja avauksia

  Tänään kaksissa eleganteissa avajaisissa, kiitos kutsusta. Prof. Pekka Vallitun mestarillinen taidenäyttely: ”Roomasta Turkuun ja yliopistoonkin – Roma Aboam atque in universitatem” avautui Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa flyygelin soidessa jylhässä tilassa kuvastaen myös taideteosten sisällöllistä tunnelmaa. Raisiossa taasen uusi Attendo Ihalan …Lue lisää...
 • Politiikan syksy avattu

  Eduskuntaryhmämme kesäkokous alkoi tänään ja politiikan syksy avattu . Olipa kiva nähdä kaikkia kesän jälkeen . Illalla pääministeri @petteriorpo oli kutsunut meidät Kesärantaan. Mukana oli myös tuore presidenttiehdokkaamme @alexstubb.Lue lisää...