SISÄINEN TURVALLISUUS JA HUOLTOVARMUUS

Turvallisuus on ollut yksi Suomen vahvuuksista ja jokaisen yksilön perusoikeus. Sisäinen turvallisuus edellyttää hätäkeskuslaitoksen, pelastustoimen, poliisin, rajavartiotoimen, ensihoidon ja sosiaalitoimen riittävää resursointia, että hätään joutuneelle ihmiselle voidaan toimittaa hänen tarvitsemaansa apua nopeasti ja tehokkaasti. Harmillisesti näiden yksiköiden määrärahaa on pienennetty viime vuosina, vaikkakin sisäisten ja ulkoisten uhkien määrä on kasvussa.

Huoltovarmuus on noussut otsikoihin Ukrainan tilanteen myötä. Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa, se on varautumista kriisitilanteisiin.

Pitkään jatkuneiden tasapainoisten vuosien jälkeen on jälleen asetettava sisäinen turvallisuus ja huoltovarmuus prioriteetteissä ylös.