YRITTÄJYYS / SAARISTOYRITTÄJYYS / MAATALOUSYRITTÄJYYS

Suomi tarvitsee yhä enemmän yrityksiä, joilla on omia tuotteita ja palveluita vientiin, ja nämä yritykset on pystyttävä pitämään Suomessa.

Viime vuosina pienten työnantajayritysten määrä on laskenut. Yksinyrittäjien määrä on kasvanut 2000-luvulla 55 prosenttiyksikköä. Nyt tarvittaisiin toimia työnantajuuden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Suomessa apuvoiman palkkaaminen on tehty pienyrittäjälle niin kalliiksi, että osalla ei ole resursseja palkata ketään. Ammattijärjestöt ovat sopineet mahdottomat työntekijäedut työnantajan näkökulmasta. Kuka ajaa työnantajan etua? Yrittäjä raataa useimmiten 24/7, mutta kukaan ei ole kiinnostunut yrittäjän hyvinvoinnista. Googlaamalla löytyy heti sivukaupalla tietoa yrittäjän velvollisuuksista..

On tärkeä tunnustaa pk-yritysten merkitys. On luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle, joka parantaa alueen kilpailukykyä sen omista lähtökohdista.

Kaunis ja puhdas luonto saariston matkailuvalttina on edelleen hyödyntämättä. Tehdään sen eteen töitä ja saadaan jotain Lapin matkailuun verrattavaa kehitettyä alueellemme. Saariston rengastien maine on kiirinyt, mutta sen kiertämisen puitteet ovat heikot. Polkupyörämatkailija yllättyy pyöräteiden puutteesta ja matkustamisen vaarallisuudesta. Minun intressinä on ajaa Kustavintien vieressä pyörätietä pitkin seuraavan viiden vuoden sisällä Vehmaalta Y-tien risteyksestä Kustaviin saakka.