YMPÄRISTÖ

Mielestäni jokaisen meistä tulee osoittaa arvostusta ainutlaatuista, puhdasta ja kaunista luontoamme kohtaan toimimalla vastuullisesti päivittäisessä elämässämme. Emme kuitenkaan voi määräämme enempää olla esimerkkinä muulle maailmalle ja asettaa omaa kansaamme hätään liian ponnekkaiden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Edetään tavoitteellisesti, mutta maltilla.

Lahdenperän maatilalla on omalta osaltaan huolehdittu ravinnevalumien estämisestä. Fosforilannoitteita ei ole tilalla käytetty 20 vuoteen. Tilalla on 14,5 hehtaaria suojavyöhykkeitä luomuvalvontajärjestelmässä ennen mereen laskevaa ojaa. Suojavyöhykkeitä hoitavat kalantilaisen Vapolan tilan luomukarja. Vapola on tunnettu ympäristötietoisuudestaan ja on mm. valittu vuonna 2009 Itämeren ympäristöystävällisimmäksi tilaksi.

Puulla on Suomessa merkittävä rooli uusiutuvan energian tuotannossa. Uusiutuvana, kierrätettävänä ja biohajoavana materiaalina puu tarjoaa ratkaisuja globaaleihin ympäristöongelmiin, kuten kertakäyttömuoveista aiheutuvaan merien saastumiseen, kun biomassan käytössä tunnistetaan ekologisen kestävyyden asettamat rajat. Uudet, innovatiiviset puupohjaiset tuotteet, prosessit ja palvelut ovat merkittävä kasvumahdollisuus Suomessa. On tärkeää, että teollisuuden toimintaedellytykset ja investointimahdollisuudet uuteen kestävään tuotantoon säilyvät ja vahvistuvat.