Puolustamisen arvoinen

Vakka-Suomen Sanomat 26.2.2024 ”Mielipiteet” Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Koti edustaa lähtökohtaisesti paikkaa, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se on olennainen paikka identiteetin, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Uskonto tarjoaa moraalisia ja eettisiä periaatteita sekä hengellistä tukea. Uskonto yhdistää ihmisiä ja antaa osalle tarkoituksen. Isänmaa edustaa yksilön kiintymystä ja…

Lue lisää

Ministeriö pohtii taas susitilannetta 

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää työryhmän edistämään suden kannanhoidollista metsästystä ja sujuvampien vahinkoperusteisten poikkeuslupakäytäntöjen turvaamista.

Lue lisää

Lahdenperä vaatii susien kannanhoidollisen metsästyksen laajentamista

TURUN SANOMAT 21.12.2023: Kokoomuksen ensimmäisen kauden taivassalolainen kansanedustaja Milla Lahdenperä haluaa Suomeen nykyistä laajempaa susien kannanhoidollista metsästämistä.  Hän perustelee vaatimustaan susien ihmisarkuuden poistumisella ja jatkuvalla läsnäololla pihoissa sekä lasten koulureiteillä.  Tämä on Lahdenperän näkemyksen mukaan johtanut laajamittaiseen turhautumiseen Suomen suurpetopolitiikkaan.  – Suden kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen pitää varmistaa myös juridisen perustan osalta, Lahdenperä toteaa tiedotteessaan.  Maa- ja metsätalousministeriö antoi syksyllä…

Lue lisää

Kirjallinen kysymys suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, susivahinkojen vähentämisestä ja ihmisten turvallisuudesta

Yhdessä kansanedustaja Mia Laihon kanssa jätetty kirjallinen kysymys: Eduskunnan puhemiehelle Sudet aiheuttavat asuinalueilla vaaratilanteita ja pelkoa yhä useammin, mikä näkyy myös julki- suudessa jatkuvasti. Huoli susilaumoista painaa monilla asuinalueilla eri puolella Suomea. Susi- havaintoja koko Suomessa 1.1.—15.10.2023 on riistakeskuksilta ja riistanhoitoyhdistyksiltä saa- tujen tietojen mukaan noin 14 800, joista lähes 4 000 on alle 100…

Lue lisää

Silakan pyyntikielto ei toteutunut!

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät tiistaina, että EU:n komission aiemmin ehdottama silakan pyyntikielto ei toteudu. Suomen eduskunnan suuri valiokunta antoi lokakuun alussa lausuntonsa koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaa ehdotusta. Suuri valiokunta yhtyi asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellytti, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan lausunnossa esitetyt seikat huomioon. Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot maa- ja metsätalousvaliokunnalta sekä ympäristövaliokunnalta. Maa-…

Lue lisää

Sadonkorjuujuhla, Kalanti

Juhlapuhe Kalannin sadonkorjuujuhlassa 22.10.2023 ”Tänään vietämme sadonkorjuujuhlaa, tilaisuutta, joka juhlistaa suomalaisen ruokatuotannon ja maatalouden, mutta myös huoltovarmuuden, sisukkuuden, innovaatioiden ja laadun arvoja.   Suomi on aina ollut maa, joka on ollut ylpeä perinteistään ja kyvyistään tuottaa laadukasta ruokaa omille kansalaisilleen sekä kansainvälisille markkinoille.  Suomalainen maatalous on perustunut tinkimättömään työhön ja rakkauteen maata kohtaan. Sadonkorjuujuhla antaa meille…

Lue lisää

Kipsiä pelloille!

Siinä levittyy kipsiä meidän pellolle. Peltojen kipsikäsittely on tehokas kiertotalousratkaisu, joka vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämereen ja edistää peltomaan hiilivarannon säilymistä. Kipsin teho on osoitettu laajamittaisilla peltokokeilla Suomessa viimeisimmän kymmenen vuoden aikana. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että kipsi parhaimmillaan puolittaa fosforin huuhtoutumisen pelloilta vesistöön. Suomessa käytetty maanparannuskipsi syntyy lannoiteteollisuuden sivutuotteena ja täyttää asetetut puhtausvaatimukset. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa levitetään…

Lue lisää