Lahdenperä vaatii susien kannanhoidollisen metsästyksen laajentamista

TURUN SANOMAT 21.12.2023:

Kokoomuksen ensimmäisen kauden taivassalolainen kansanedustaja Milla Lahdenperä haluaa Suomeen nykyistä laajempaa susien kannanhoidollista metsästämistä. 

Hän perustelee vaatimustaan susien ihmisarkuuden poistumisella ja jatkuvalla läsnäololla pihoissa sekä lasten koulureiteillä. 

Tämä on Lahdenperän näkemyksen mukaan johtanut laajamittaiseen turhautumiseen Suomen suurpetopolitiikkaan. 

– Suden kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen pitää varmistaa myös juridisen perustan osalta, Lahdenperä toteaa tiedotteessaan. 

Maa- ja metsätalousministeriö antoi syksyllä susiasetuksen, jonka mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää 28 sudenkaatolupaa metsästysvuonna 2023–2024. Luvista on mahdollista valittaa aina hallinto-oikeuteen, joka saattaa peruuttaa riistakeskuksen myöntämät luvat. 

Lahdenperä, joka kuuluu eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokuntaa, vaatii suurempaa määrää kaatolupia sekä nykyistä oikeusvarmempia keinoja susikannan harventamiseksi. 

Hänen mukaansa korkeimman hallinto-oikeuden viime lokakuussa lainvastaisiksi päättämät karhujen metsästystä koskevat poikkeusluvat on huolestuttava linjaus. 

– Pelkona on, että ratkaisu vaarantaa kannanhoidollisen metsästyksen myös susien osalta. Hallitusohjelmassa sitoudutaan siihen, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Uusien linjausten valossa muutoksille saattaa olla tarvetta, Lahdenperä toteaa. 

Hän ei kuitenkaan erittele sitä, haluaisiko hän vähentää valitusoikeutta riistakeskuksen myöntämissä metsästysluvissa.

Lahdenperä katsoo, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on silti ollut vastatuulessa oikeuslaitoksen piirissä. 

Hän on tehnyt suden kannanhoidollisesta metsästyksestä kirjallisen kysymyksen, jossa Lahdenperä pureutuu ongelmaksi kutsumaansa susiasiaan ja kysyy myös mahdollisuutta asiantuntijaryhmän perustamiseksi.