ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Taannoin täysistunnossa oli esillä Pia Hiltusen lakialoite LA 2/2024 katsomusaineeseen liittyen peruskoulussa ja lukiossa.

Puheenvuoroni tähän liittyen:

”Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite lukion ja peruskoulun yleissivistävästä elämänkatsomustiedosta on ihan kunnioitettava, hyvä lakialoite. Minä itse edustan toki konservatiivista ja joissakin asioissa ehkä jonkun mielestä hyvin vanhakantaistakin ajattelumallia. Näin siis olen ajatellut, että evankelis-luterilainen uskonnonopetus ja kristinuskon opetus kuuluu lähtökohtaisesti suomalaisen koulujärjestelmän opetukseen. Mutta tätä ajatusmallia minä olen nyt joutunut muuttamaan kyllä tämän vuoden aikana. Olen käynyt tutustumassa lukuisissa eri kouluissa ja kouluissa, joissa on myös paljon kansainvälisiä oppilaita, maahanmuuttajia. Lisäksi olen tavannut myös ev.lut. seurakunnan työntekijöitä sekä piispoja.

Saamieni tietojen ja kokemusten pohjalta on kyllä käsitys tähän asiaan muuttunut.

Kristinuskohan on suomalaisen kulttuurin ja arvomaailman vahva pohja, ja koulun yksi tärkeä tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria sivistykseen ja kulttuurisia ja uskonnollisia taustoja ymmärtävään ajatteluun. Nyt kuitenkin on niin, että kouluissa opetetaan uskonnonopetuksena kristinuskoa, mutta muun uskontokunnan edustajille järjestetään siihen omaan uskontoonsa liittyvää opetusta ihan eri tiloissa. Isoissa kouluissa saattaa olla useita eri uskontokuntien ryhmiä, ja se, kuten edelläkin mainittiin, asettaa haasteita opettajan löytämiseen, mutta lisää myös kustannuksia.

Eli perinteinen ajattelu ”maassa maan tavalla” ei toteudu, vaan tasapuolisuuden nimissä järjestetään muidenkin uskontojen opetusta. Tässä tilanteessa onkin tärkeää ja arvokasta pohtia, millaisilla tavoilla voitaisiin parhaiten edistää keskinäistä ymmärrystä. Toteutuuko se siten, että lapset erotellaan koulussa vanhempiensa uskonnon perusteella eri ryhmiin, vai olisiko sittenkin parempi, että kaikki oppisivat laaja-alaisesti ja yleissivistävällä tavalla tuntemaan erilaisia tapoja jäsentää elämää ja maailmaa?

Kokoomuksellahan on ollut vuodesta 2010 puoluekokouksessa hyväksytty kanta, joka puoltaa siirtymistä uskontotiedon tyyppiseen, kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, ja tämä on todettu myös vuosien 2016 ja 2022 puoluekokouksissa. On selvää, että katsomusoppiaineen käyttöönotto vaatii perusteellista selvittämistä ja pohjatyötä.

Suurin osa suomalaisista muuttaisi nykyistä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta kouluissa. Tämä mahdollistaisi jokaiselle oppilaalle samat lähtökohdat sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, antaa ymmärryksen suomalaisten tavoista ja kulttuureista verrattaessa muuhun ympäröivään maailmaan. Katsomustiedon tunneilla olisi hyvä käydä läpi, kuten täällä salissa mainittiinkin, moraalikasvatusta ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja maailmanuskontoja yleisesti.

Mielestäni tämä yhteinen oppiaine olisi myös siitä hyvä, että se takaisi jokaiselle lapselle ja nuorelle yhtäaikaisesti ja yhdenvertaisesti samankaltaiset tiedot ja taidot. Yhteisen katsomusaineen opiskelu samassa opetusryhmässä vahvistaisi oppilaiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta. Toivon, että tätä muutosta kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon edustajien kanssa yhdessä suunnitellaan. Ja olen kyllä sitä mieltä, että joulujuhla ja Suvivirsi kuuluvat meille jatkossakin. — Kiitos.