Suomen raja pitää

Lyhyt kannanottoni, tänään täysistunnossa käsittelyssä olleeseen rajaturvallisuuslakiin, josta äänestämme perjantaina ja toivottavasti hyvin yhteneväisesti lain puolesta. Itse ainakin näin teen. ”Arvoisa rouva puhemies! Isovanhempamme antoivat nuoruutensa taisteluun Suomen itsenäisyyden puolesta säilyttäen sen. Heidän tekemiensä uhrausten pitäisi olla jokaisella selkeästi muistissa. Jälkipolvet, myös oma ikäluokkani, kantavat osaltaan tehtyjen uhrausten muistoa sisimmässään. Työllä, uurastuksella ja suomalaisella sisulla…

Lue lisää

Liikkumaan!

Puheenvuoroni 30.5.2024 lakialoitteeseen: LA 13/2024 vp, Lakialoite laiksi liikuntalain muuttamisesta. ”Arvoisa puhemies Lakialoite on hyvä ja lähtökohtaisesti itsekin samaan mieltä. Liikunta on tärkeässä roolissa yhteiskunnassamme. Liikunnan hyödyistä ja voimallisesta liikkumiseen kannustamisesta huolimatta suuri osa väestöstä liikkuu kuitenkin vähän. Kuten monessa muussakin asiassa, tilanne on polarisoitunut ja osa väestöstä liikkuu erittäin paljon, mutta valtaosa passivoituu entisestään.…

Lue lisää

Lukuvuosimaksut

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Hallituksen esitysHE 51/2024 vp 15.25 Milla Lahdenperä kok : ”Arvoisa rouva puhemies, Hallitus esittää muutoksia yliopisto- ja ammattikorkeakoululakiin koskien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja ja hakemusmaksua. Lisäksi ehdotetaan täsmennyksiä tilauskoulutuksen säännöksiin. Lakimuutoksilla toteutettaisiin hallitusohjelman kirjaus etenemisestä kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellisuutta eli perittävien…

Lue lisää

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Taannoin täysistunnossa oli esillä Pia Hiltusen lakialoite LA 2/2024 katsomusaineeseen liittyen peruskoulussa ja lukiossa. Puheenvuoroni tähän liittyen: ”Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite lukion ja peruskoulun yleissivistävästä elämänkatsomustiedosta on ihan kunnioitettava, hyvä lakialoite. Minä itse edustan toki konservatiivista ja joissakin asioissa ehkä jonkun mielestä hyvin vanhakantaistakin ajattelumallia. Näin siis olen ajatellut, että evankelis-luterilainen uskonnonopetus ja kristinuskon opetus…

Lue lisää

Koulutettuja maahanmuuttajia

Korkeasti koulutettuja maahanmuuttajanaisia asuu Varsinais-Suomen alueella runsaasti ja usea heistä tavoittelee pääsyä työelämään. Hissu Kytö ja Daisy Ladies tekevät kaikkensa työllistääkseen ja auttaakseen jokaista tulijaa Turun seudulla. Olemme Jaanan kanssa apuna etsimässä keinoja auttaaksemme näitä naisia löytämään paikkansa ja väylää, jotta pääsisivät työhön hyödyntämään jo olemassa olevaa osaamistaan ja koulutustaustaansa. Tähän täytyy löytyä myös nykyistä…

Lue lisää

”Kohtaamisia”

”Meidän mies” ja Linjanvetäjä, kansallisen ja kansainvälisen politiikan osaaja, kohtaamisen ainutlaatuinen taitaja, Ilkka Kanervan muistomerkki paljastettiin Lokalahdella eilen 14.4.2024 ”Kohtaamisia” on Vehmaalaisen taiteilijan Jarkko Rothin käsialaa. Juhla alkoi jumalanpalveluksella, jatkui muistomerkin paljastuksella ja päättyi juhlatilaisuuteen. Paikalla oli mm. Pääministeri Petteri Orpo ja presidentti Sauli Niinistö. Pollin Pihan tiimi sai kunnian hoitaa juhlan tarjoilut, kiitos

Lue lisää

Puolustetaan perinteitämme ja vahvistetaan yhteistyötämme

Turun Sanomat 01.03.2024 15:30: Näin maailmanlaajuisen rauhan järkkyessä voisi ajatella, että ihmiset tarvitsevat perinteisten arvojen ja kirkonkin tuomaa yhteisöllisyyttä ja turvaa. Tätä paikallinen seurakunta tarjoaa, sanovat kirjoittajat. Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näistä koti edustaa lähtökohtaisesti paikkaa, missä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Olennainen paikka identiteetin, onnellisuuden ja hyvinvoinnin…

Lue lisää

Puolustamisen arvoinen

Vakka-Suomen Sanomat 26.2.2024 ”Mielipiteet” Suomalaisen kulttuurin kolme keskeisintä arvoa ovat koti, uskonto ja isänmaa. Koti edustaa lähtökohtaisesti paikkaa, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se on olennainen paikka identiteetin, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Uskonto tarjoaa moraalisia ja eettisiä periaatteita sekä hengellistä tukea. Uskonto yhdistää ihmisiä ja antaa osalle tarkoituksen. Isänmaa edustaa yksilön kiintymystä ja…

Lue lisää

Aikuiskoulutustuki

Puheenvuoroni 22. helmikuuta 2024 aikuiskoulutustukeen liittyen: Tänään puheenvuoroni aikuiskoulutustukeen liittyen:  ”Tämä hallituksen esitys (HE 8/2024 vp) liittyy työllisyysasteen nostamiseen ja valtion talouden tasapainottamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan aikuiskoulutustuen hyödyt eivät riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia.  Myöskään koulutusalojen mukaiset siirtymät eivät välttämättä johda siirtymiin työmarkkinoilla eli nykyisellään aikuiskoulutustuki on tehoton eikä vastaa sille asetettuja tavoitteita. Siitä…

Lue lisää

Maitotilalla

Vierailimme maa- ja metsätalousvaliokunnan kanssa tänään maitotilalla Vihdissä. Johanna Vakkamäki pyörittää yhdessä miehensä kanssa Vakkamäen maitotilaa jo viidennessä polvessa. Tilalla on noin 200 lehmää, joista lypsäviä on noin 160. Nuorkarjaa on noin 100 hiehoa. Pihatossa on kolme lypsyrobottia, jotka hoitavat lypsämisen. Lehmät lypsetään keskimäärin kolme kertaa päivässä. Tila tuottaa maitoa Valiolle noin kaksi miljoonaa litraa…

Lue lisää

Turvallisuutemme tarvitsee poliiseja

Vakka-Suomen Sanomat 14.11.2023: Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti monin tavoin. Kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen sekä valtion kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhat ovat kasvaneet. Erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos, katastrofit ja väestönkasvu aiheuttavat kansainvälistä muuttoliikettä, jonka laajuutta on vaikea ennakoida. Laiton maahantulo on kasvussa Euroopan ulkorajoilla. Ruotsissa kehitys on huolestuttavaa. Meilläkin moni asia on ollut…

Lue lisää

Silakan pyyntikielto ei toteutunut!

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät tiistaina, että EU:n komission aiemmin ehdottama silakan pyyntikielto ei toteudu. Suomen eduskunnan suuri valiokunta antoi lokakuun alussa lausuntonsa koskien Itämeren kalastusmahdollisuuksia koskevaa ehdotusta. Suuri valiokunta yhtyi asiassa valtioneuvoston kantaan ja edellytti, että valtioneuvosto ottaa valiokunnan lausunnossa esitetyt seikat huomioon. Suuri valiokunta sai asiasta lausunnot maa- ja metsätalousvaliokunnalta sekä ympäristövaliokunnalta. Maa-…

Lue lisää

Aktiivinen, monitavoitteinen metsänhoito

Arvoisa puhemies Hallitusohjelman mukaan metsien käyttö pohjautuu aktiiviseen ja monitavoitteiseen metsänhoitoon Kansallisen metsästrategin 2035 mukaisesti, jonka visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Metsien kasvua edistäväksi toimenpiteeksi on kirjattu muun muassa nuorten metsien hoitaminen laadukkaasti ajallaan ja hoitorästien poistaminen. Tavoitteena on lisätä metsänhoidon määrää ja varmistaa kannustejärjestelmän sujuva käyttöönotto. Kun harvennukset ja hoitotoimenpiteet tehdään…

Lue lisää

Suomen huoltovarmuus

Uusien nuorien, alle 41-vuotiaiden maatalousyrittäjien määrä laskee vuosittain, ollen tällä hetkellä hieman alle 200 aloittajaa. Luonnonvarakeskuksen mukaan alle 30-vuotiaita viljelijöitä oli vuoden 2023 alkaessa 901 ja yli 70-vuotiaita viljelijöitä 3 788. Lukumääräisesti eniten oli 55–59-vuotiaita, 6 287 kappaletta, ja viljelijöiden keski-ikä oli 54 vuotta.  Huoltovarmuutemme kannalta maatilojen jatkuvuus ja oma ruokatuotanto ovat huolestuttavassa tilanteessa. Sitä eivät yhtään…

Lue lisää

Koulussa perusasiat kuntoon!

Peruskoulu, joka on ajautunut kaaokseen monien erinäisten syiden vuoksi ansaitsee nyt keskeisimmän huomion. Opetusta on tasa-arvoistettava ja opettajien sekä rehtoreiden toimintavaltuuksia häirötilanteessa puuttumiseen nyt vahvistetaan. Jokainen oppija ja opettaja ansaitsee työrauhan. Tasa-arvoa on noudatettava antaen rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö tukea tarvitseville sekä vapauttaa nopeammin oppivat koululaiset apuopettajan roolista saamaan tasoaan vastaavaa motivoivaa opetusta opettajalta. Koulukiusaamistermi…

Lue lisää

Kansainvälinen lukutaitopäivä!

Suomalaisen koulutuksen taso ja sitä myöden lukutaito on ollut suomalaisten kouluttautumisen ja osaamisen mahdollistaja. Kiitos koulujärjestelmän. ”Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta.”…

Lue lisää

Silakka!

Arvoisa puhemies,haluan vielä muistuttaa huoltovarmuus- sekä saaristomeren puhdistusoperaation näkökulmasta kalastuksen merkityksestä. Muun muassa silakan kalastuksella ja sen avulla Itämerestä poistuu merkittävä määrä ravinteita sekä silakka on ekologinen lähiruoka. Pidetään alkutuotanto elinvoimaisena ja puolustetaan Suomen kalastuskiintiöitä. Kiitos hallitusohjelman, jonka tavoitteena on lähtökohtaisesti turvata kaikilta osin kotimainen toimintakenttä.

Lue lisää

Elegantteja avauksia

Tänään kaksissa eleganteissa avajaisissa, kiitos kutsusta. Prof. Pekka Vallitun mestarillinen taidenäyttely: ”Roomasta Turkuun ja yliopistoonkin – Roma Aboam atque in universitatem” avautui Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa flyygelin soidessa jylhässä tilassa kuvastaen myös taideteosten sisällöllistä tunnelmaa. Raisiossa taasen uusi Attendo Ihalan Hovi, palvelukoti, avasi ovensa juuri ennen asiakkaiden kotiutumista. Harmoninen, luonnonmukainen rauha ja värit ihastuttivat vierailijoita.…

Lue lisää

Politiikan syksy avattu

Eduskuntaryhmämme kesäkokous alkoi tänään ja politiikan syksy avattu . Olipa kiva nähdä kaikkia kesän jälkeen . Illalla pääministeri @petteriorpo oli kutsunut meidät Kesärantaan. Mukana oli myös tuore presidenttiehdokkaamme @alexstubb.

Lue lisää

Norja, houkutteleva naapurimme

Pientä lomailua Norjassa takana seuraavin huomioin matkan varrelta: -Luonto- ja liikuntamatkailu kiinnostaa monia lomailijoita. Norjan puolella elämäntapa näyttäisi keskittyvän pitkälti urheilun ja ulkoilun ympärille. -Norjassa lähes jokaisen talon lipputangossa on Norjan viiri ja portilla pieni Norjan lippu. Arvostavat isänmaallisuutta ja se myös suodaan normaalina toimintatapana. -Uimarannat, tienvarret, puistot ym. ovat puhtaita ja roskattomia, vaikka roskiksia…

Lue lisää