Turvallisuutemme tarvitsee poliiseja

Vakka-Suomen Sanomat 14.11.2023:

Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti monin tavoin. Kyberhyökkäykset, hybridivaikuttaminen sekä valtion kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan tiedustelun ja vaikuttamisen uhat ovat kasvaneet. Erilaiset konfliktit, ilmastonmuutos, katastrofit ja väestönkasvu aiheuttavat kansainvälistä muuttoliikettä, jonka laajuutta on vaikea ennakoida. Laiton maahantulo on kasvussa Euroopan ulkorajoilla.

Ruotsissa kehitys on huolestuttavaa. Meilläkin moni asia on ollut ennakoitavissa. Valtiomme taloustilanne on haastava ja rahaa on rajallisesti. Turvallisuuden varmistaminen on kuitenkin ydintehtävä ja siihen nyt priorisoidaan. Jo oppositiokaudella kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa oli tavoitteena poliisien määrän kasvattaminen 8000 poliisiin. Tämä toteutetaan uuden hallitusohjelman myötä vaalikauden loppuun mennessä. Poliisiammattikorkeakoulun aloituspaikkoja lisätään nykyisestä neljästäsadasta viiteensataan.

Oppositiokaudellaan kokoomus piti esillä jengiytymisen huolestuttavaa kehitystä ja vaati, että nuorten tekemiin rikoksiin ja katujengeihin on reagoitava. Helmikuussa 2022 Kokoomus esitti 10 toimenpidettä jengirikollisuuden torjumiseksi -ohjelman. Se jalkautetaan nyt käytäntöön. Avainasemassa ovat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy, terapiatakuu ja moniammatillisen ankkuritoiminnan jatkuminen ja laajentaminen.

Viranomaisten välisen tietojenvaihdon on oltava tarkoituksenmukaista. Salassapitovelvollisuudet eivät voi olla sellaisia, että ne estävät rikosten ennaltaehkäisyn sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimien oikean kohdentumisen. Viranomaisten toimivaltuuksia on laajennettava ja poliisien määrää lisättävä. Yhä enemmän epäillyn oikeudet ovat vain lisääntyneet ja velvollisuudet vähentyneet. Jäävätkö uhrin oikeudet jalkoihin? Lisäbyrokratia myös hidastaa tutkintaa, vie resursseja ja työt kasautuvat.

Jos rikos liittyy jengitoimintaan, tulisi sen olla rangaistuksen koventamisperuste. Myös ampuma-aserikoksista tuomittavia rangaistuksia on kovennettava. Lisäksi rikoshyödyn poisottamista on tehostettava. Suomen kotouttamispolitiikan päätavoitteiksi on otettava kielen oppiminen, koulutus, osallisuus ja työnteko. Ne ovat tärkeimmät avaimet suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen.

Suomi on ja sen tulee vastaisuudessakin olla maailman turvallisin maa. Kehityssuunta on kuitenkin ollut huolestuttava. Kansalaisten turvallisuuden tunne on riippuvainen siitä, onnistutaanko kiireelliset hälytystehtävät hoitamaan luotettavasti ja kyetäänkö rikoksia ennaltaehkäisemään sekä selvittämään tehokkaasti.

Hallitus vahvistaa maamme sisäistä turvallisuutta lisäämällä määrärahaa poliisitoimeen kaikkineen 93 miljoonaa euroa. Tässä jaossa on huolehdittava myös maakuntien poliisin resursseista: partiot ovat usein yksinään liikkeellä kovissakin tilanteissa. Suomessa on hyvä ja luotettava poliisit. Pidetään tästä kiinni.

Milla Lahdenperä

kokoomuksen kansanedustaja

Taivassalo