Aktiivinen, monitavoitteinen metsänhoito

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelman mukaan metsien käyttö pohjautuu aktiiviseen ja monitavoitteiseen metsänhoitoon Kansallisen metsästrategin 2035 mukaisesti, jonka visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille.

Metsien kasvua edistäväksi toimenpiteeksi on kirjattu muun muassa nuorten metsien hoitaminen laadukkaasti ajallaan ja hoitorästien poistaminen. Tavoitteena on lisätä metsänhoidon määrää ja varmistaa kannustejärjestelmän sujuva käyttöönotto.

Kun harvennukset ja hoitotoimenpiteet tehdään oikea aikaisesti ja laadukkaasti, puustolla on tilaa kasvaa. Terve, uudistuva ja kasvava metsä vahvistaa hiilinieluja pitkäjänteisesti, kestää paremmin hyönteis-ja luonnontuhoja ja puusto järeytyy nopeammin arvokkaaksi tukkipuuksi.
Nuoren metsän hoidossa on mahdollisuus tehdä myös valintoja, jotka turvaavat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä.

Hoidetussa ja oikea-aikaisesti harvennetussa puustossa kasvutekijät saadaan ohjattua parhaisiin puuyksilöihin.

Nuoren metsän hoidossa kerättävällä pienpuulla voidaan korvata turvetta ja fossiilisia polttoaineita energiatuotannossa. Pienpuu menee hyötykäyttöön ja korjuu työllistää ja antaa tuloja alan toimijoille.

Tuki nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon toimii kannusteena metsien hoitamiseen.

Taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa ei aina koidu välittömiä tuloja metsänomistajalle, vaan tulokset realisoituvat vasta vuosien päästä.
Tämä saattaa vähentää metsänomistajan kiinnostusta lyhyellä aikavälillä vain kustannuksia aiheuttaviin toimenpiteisiin.

Valtion satsaus nuoren metsän hoitoon tulee kuitenkin realisoitumaan valtiolle takaisin koron kanssa metsän omistajan myydessä puunjalostusteollisuudelle hyvin hoidetun metsän laadukkaita tukkeja.

Suomelle koituvat vientitulot kerrannaisvaikutuksineen, sekä puukaupoista kerättävät enimmillään 34% pääomavero kattavat moninkertaisesti nyt metsienhoitoon osoitettavat valtion tuet.

Kuten sote-palveluissakin ennaaltaehkäisevä tuki koituu pidemmän päälle hyödyksi.