Liikkumaan!

Puheenvuoroni 30.5.2024 lakialoitteeseen: LA 13/2024 vp, Lakialoite laiksi liikuntalain muuttamisesta.

”Arvoisa puhemies

Lakialoite on hyvä ja lähtökohtaisesti itsekin samaan mieltä. Liikunta on tärkeässä roolissa yhteiskunnassamme.

Liikunnan hyödyistä ja voimallisesta liikkumiseen kannustamisesta huolimatta suuri osa väestöstä liikkuu kuitenkin vähän.

Kuten monessa muussakin asiassa, tilanne on polarisoitunut ja osa väestöstä liikkuu erittäin paljon, mutta valtaosa passivoituu entisestään.

Kansanterveyden näkökulmasta oleellista on se miten vähän liikkuvat saataisiin aktivoitua. Liian vähäisen liikunnan haitat ovat tupakoinnin suuruiset, mutta tupakoinnin rajoittamiseksi on tarjottu paljon enemmän erilaisia kannustimia ja rajoituksia.

Mutta kuten on jo aiemmilta vuosilta on huomattu ei liikkumattomuutta nujerra yksin ministeriöiden toimenpiteet tai liikuntalääketiede. Tarvitsemme yhteiskunnan eri alojen toimijoiden suunnitelmallista yhteistyötä ja ennen muuta kansallista asenteen muutosta.

Liikkumattomuus ja sen vähentäminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, jotta vaikuttavuutta saadaan aikaan. Tähän hallituksen Suomi liikkeelle-ohjelman tavoite vastaa, koska tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä.

Hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaista poikkihallinnollista ohjelmaa monin toimenpitein, esimerkiksi vahvistamalla liikuntaosaamista eri koulutusaloilla, liikunnan ja terveyden edistäminen huomioidaan kuntien ja hyvinvointialueiden strategioissa.

Vahvistetaan elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa kunnissa ja hyvinvointialueilla hyödyntäen samalla terveysteknologian mahdollisuuksia. Lisätään perusopetuslakiin liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Liikunnan ja toimintakyvyn edistäminen lisätään osaksi kutsuntojen sisältöä.

Työssä jaksamista tuetaan ottamalla liikkuminen keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työelämän kehittämistä. Selvitetään työnantajien vaikuttavimmat keinot edistää työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Työviihtyvyyttä nostaa huomattavasti työsopimuksen puitteissa sovittu mahdollisuus liikuntaan esim. tunti liikuntaa viikossa työajalla. Työnantajan toimesta voidaan edistää liikkumista myös esim. suosimalla kävelykokouksia, kannustaa taukojumppaan, portaiden käyttöön, tarjoamalla liikuntaseteleitä, järjestämällä liikuntaryhmiä ja sisällyttämällä liikuntaa kehittämis- ja koulutuspäiviin.

Mielestäni tässä taloustilanteessa meidän on sopeutettava toimintamme siten, että pärjäämme sillä rahamäärällä mikä on jaossa. Meillä on erinomaiset liikuntapuitteet rakennettu viimeisten vuosikymmenten aikana ja tottakai olisi tärkeä ja hienoa, että voisimme näihin jatkossakin satsata.

Lähtökohtaisesti kuitenkin meillä on erinomaiset luontoliikkumisen olosuhteen ja jokamiehenoikeudet liikkua myös yksityisomisteisissa metsissä. Lisäksi kunnissa ja kaupungeissa on rakennettuna erinomaisia liikkumiseen kannustavia ulko- ja sisäliikuntakohteita.

Vaikuttavia tapoja ovat veroetu työnantajille liikkumisen edistämistoimista, sekä terveysvero, henkilökohtaisesti ajattelen, että, jos varmempaa vaikuttavuutta haluttaisiin niin täytyisi miettiä keinoja joilla jollain tavoin huomioidaan kansalaisen terveet elämäntavat ja palkintoa pitäisi olla tarjolla niille, jotka pitävät itsensä kunnossa ja poissa sairaslistoilta.