Hyvinvointimme vaakalaudalla

Puheenvuoro eduskunnassa 13.12.2023

Arvoisa rouva puhemies,

Kuten täällä salissa tänään aiemmin mm. edustajat Poutala ja Kosonen muistuttivat, me olemme maailman onnellisin maa, meillä on puhdas luonto ja pääsääntöisesti turvallista.

Me voimme lähtökohtaisesti luottaa virkamiehiimme ja kansalaisiimme, olemme korkean moraalin toimijoita.

Mutta hyvinvointiyhteiskuntamme on vaakalaudalla, rahoitamme tällä hetkellä peruspalveluita velaksi ja velkaantuminen on saatava taittumaan.

Meidän on priorisoitava kulujamme, meidän on karsittava palvelujamme ja myös vastuuttaa kansalaisia.

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole olemassa, jos emme huolehdi työn kannustavuudesta. Tämän vuoksi meidän on tehtävä muutoksia, jotka vahvistavat työllisyyttä, teemme työn vastaanottamisesta ja työn tarjoamisesta kannattavaa sekä mm. kaivattua, yrittäjämyönteistä politiikkaa.

Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvun kautta ja kasvaakseen yrittäjät tarvitsevat vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja mahdollisimman vähän byrokratiaa.

Suomessa on jo yksi maailman korkeimmista veroasteista, ja erityisesti lisätuloista maksettavat marginaaliverot ovat maailman huippua. Hallitus onkin päättänyt keventää työn verotusta kaikissa tuloluokissa, jotta jokaiselle palkansaajalle jää palkastaan enemmän käteen. Tämä lisää kannusteita myös työntekoon.

Lisäksi on ensisijaisen tärkeää, että talousarviossa painotetaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, terveydenhuoltoa ja koulutusta. Huoltovarmuuden kokonaisuus on itsestäänselvyys.

Satsaamme kasvuun ja osaamiseen sillä tämä on ainoa tie ylös. Hallitus tekee satsauksia koulutukseen: perusopetuksessa, toisella asteella sekä korkeakouluihin. Lisäksi tutkimuksen ja kehityksen rahoitus kasvaa merkittävästi heti ensi vuonna.

Hallitus tulee satsaamaan erityisesti perusopetukseen, 200 miljoonaa euroa vaalikauden aikana, ennen kaikkea työrauhaan ja perustaitojen vahvistamiseen — lukemiseen, laskemiseen ja kirjoittamiseen.

Tätä salikeskustelua kuunnelleena, pyytäisin lisäämään tuohon perustaitojen vahvistamisen listaan myös talous- ja tunnetaidot.